AKSEL BERTELSEN
Bøger:
Statistik med matematik         Genetiske fodspor
Tre dage hos Galileo         Når matematikken slår rødder
Agnesis algebra          Matematik i middelalderen
Symmetrier og ligninger
Videnskabelige artikler
Materialer til download:
Om at permutere
Udforskning af en algebraisk struktur
Om Aksel Bertelsen